👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga NP i Svenska

Skapad 2018-12-13 14:09 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 9 Svenska

Muntliga NP i svenska.

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
E
C
A
Presentera
Innehåll
Läser sammanfattningen Framför åsikter om texten utifrån frågor att fundera över med enkla och till viss del underbyggda resonemang Presenterar diskussionsfrågan
Framför åsikter om texten utifrån frågor att fundera över med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Framför åsikter om texten utifrån frågor att fundera över med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Presentera
Kommuntikation
Visar viss anpassning till mottagare, t. ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t. ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt
Visar god anpassning till mottagare genom att t. ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Presentera
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Leda diskussionen
Struktur
Initierar diskussionen Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt Avslutar diskussionen inom tiden Gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt Återför diskussionen till ämnet vid behov Gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt Gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Leda diskussionen
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Delta i diskussionen
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Delta i diskussionen
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Delta i diskussionen
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex ordval