👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav för matematik - Bråk, Procent och decimal

Skapad 2018-12-13 15:45 i Stenkulan Lerum
Matris för området Bråk, Procent och Decimaltal år 8
Grundskola 7 – 9 Matematik

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
På väg att uppnå kunskapskravet
--->
-->
->
Lösa problem
förmåga att lösa olika problem i bekanta situationer, välja strategi och medod samt formulera enkla matematiska modeller. förmåga att värdera tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt att föreslå alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa problem på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Matematiska modeller
Du kan även med viss vägledning formulera enkla matematiska modeller anpassade till problemet.
Du kan även formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas till problemet.
Du kan även formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas för problemet.
Resonemang runt svarets rimlighet
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Andra lösningsmetoder
Du kan även med viss vägledning ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan även ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan även ge förslag på alternativa tillvägagångssätt

Begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
På väg att uppnå kunskapskravet
--->
-->
->
Använda begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva och se samband mellan begrepp
Du kan beskriva olika begrepp på ett huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva olika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och använda dem i bekanta sammanhang och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt och växla mellan olika uttrycksformer och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Metod

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
På väg att uppnå kunskapskravet
--->
-->
->
förmåga att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
På väg att uppnå kunskapskravet
--->
-->
->
förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt, med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
På väg att uppnå kunskapskravet
--->
-->
->
förmåga att föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem