👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2018-12-13 18:44 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Detta ska vi arbeta med:

*Lekar av olika slag med tillhörande regler.
*Prata om hur man är en bra vinnare och en bra förlorare samt vikten av att följa reglerna i diverse lekar.
*Redskapsövningar som tränar grovmotorik, fysik och kondition * Skridskor.
*Simning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hänsynstagande och säkerhet
  • Idh  1-3
Du försöker lyssna och ta till dig instruktioner på lekar och övningar.
Du lyssnar och tar till dig instruktioner på lekar och övningar. Du visar hänsyn genom att försöka följa regler och turtagning. Du försöker vara rädd om dig själv och andra i olika aktiviteter.
Du lyssnar och tar till dig instruktioner på lekar och övningar. Du visar hänsyn genom att följa regler och turtagning. Du är rädd om dig och andra vid olika aktiviteter. Du försöker både ta en vinst och förlust på ett bra sätt.
Du lyssnar och tar till dig instruktioner på lekar och övningar. Du visar hänsyn genom att följa regler och turtagning. Du är rädd om dig och andra vid olika aktiviteter. Du kan både ta en vinst och förlust på ett bra sätt.
Rörelse till musik
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Du kan röra dig fritt till musik.
Du kan härma enkla rörelser till musik.
Du kan röra dig till musik och följa takt och rytm.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorik
  • Idh  1-3
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna t ex spring, hoppa och klättra.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t ex redskapsbana och lekar.
Du kan utmana dina motoriska färdigheter.
Du kan kontrollera kroppen bra i rörelse och behärska olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
  • Idh  1-3
Du kan leka i vatten där du bottnar.
Du kan simma samt flyta med hjälpmedel i vatten där du bottnar.
Du kan simma några meter utan hjälpmedel på både mage och rygg.
Du kan simma på mage och rygg samt flyta.