👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av kunskapskrav i svenska

Skapad 2018-12-14 12:27 i Djupedalskolan Härryda
Detta är en tabell som visar hur eleven ligger till i ämnet svenska vid olika tillfällen under åk 4 - 6 i förhållande till kunskapskraven år 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska

I den här tabellen kan du se hur du ligger till i alla olika kunskapskrav som finns i ämnet svenska. De handlar om hur du kan kan LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA.

Du behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper
Du har nått betygsnivå E
Du har nått betygsnivå C
Du har nått betygsnivå A
Du kan läsa med flyt. Du betonar och kan läsa med inlevelse.
Du använder olika lästrategier för att förstå texterna. Du visar att du förstår innehållet i texten genom att svara på frågor som ställs både på, mellan och bortom raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter resonera om vilket budskap texten har (vill författaren säga något med sin text.) Du kan beskriva din upplevelse av texten. (Fick texten dig att fundera på något? Lärde du dig något?)
Du kan skriva berättande texter.
Du kan skriva andra typer av texter t.ex instruerande, fakta, argumenterande.....
Du visar att du kan kombinera texter du skriver med t.ex bilder, diagram för att förstärka och levandegöra dina texter.
Du kan stava och använda skrivregler.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser av olika slag.
Du kan söka, välja ut och kan sammanställa information från några olika källor. Du skriver då egna formuleringar.
Du kan resonera om källornas användbarhet.