👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultatblad för provräkning, kap.3-4, Gamma

Skapad 2018-12-14 13:18 i Djupedalskolan Härryda
Ur matematikboken Gammas resultatblad för provräkning kap 3-4
Grundskola 6 Matematik

FÖRMÅGOR som bedöms:

-Metod (m) -Begreppförståelse (b) -Kommunikation (k) -Problemlösning (p)

Varje uppgift bedöms utifrån vilka förmågor som eleven visar.
En uppgift kan ge möjlighet att visa flera olika förmågor.
Ifylld grön ruta betyder 1 poäng.

E, C, A visar svårigheten på varje uppgift.

Sammanräkning av antal E-poäng, C-poäng och A-poäng görs som sammanfattning.
(E-poäng/C-poäng/A-Poäng)

MAXPOÄNG 14 E/12 C/6 A = 34p

Läs kommentar efter rättat prov.

Inget svar
Begrepp
Metod
Problemlösning
Kommunikation
Uppgift 1
Endast svar krävs
E(b)
Uppgift 2
Endast svar krävs
E(b)
Uppgift 3
Endast svar krävs
E(m)
Uppgift 4
Endast svar krävs
E(b)
Uppgift 5
Endast svar krävs
E(b)
Uppgift 6
Endast svar krävs
C(b)
Uppgift 7
Endast svar krävs
(E(b))
Uppgift 7
C(b)

DEL 2 -Visa dina uträkningar

Inget svar
Begrepp
Metod
Problemlösning
Kommunikation
Uppgift 8
E(m)
E(k)
Uppgift 9
E(b)
E(k)
Uppgift 10
E(m)
E(k)
Uppgift 11
E(p)
E(k)
Uppgift 12
E(p)
Uppgift 12
C(p)
C(k)
Uppgift 13
C(b)
C(m)
C(k)
Uppgift 14
C(m)
C(p)
A(k)
Uppgift 15
C(b)
(C(m))
C(p)
Uppgift 15
A(m)
A(k)
Uppgift 16
(C(m))
C(p)
Uppgift 16
A(m)
A(p)
A(k)