Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Språket lyfter! - Läsa

Skapad 2018-12-14 15:44 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i "Nya språket lyfter!", Bedömningsstöd i Svenska och Svenska som andraspråk för grundskolan åk 1-6, Skolverket.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Nya Språket lyfter! - Läsa

1
2
3
4
5
Läsa A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Läsa B
Jag förstår det jag läser.
Jag kan sammanfatta det vi läst om och börjar få lite flyt när jag läser själv.
Jag prövar att koppla ihop det jag läst med egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Läsa C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Läsa D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: