👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Saga

Skapad 2018-12-15 09:12 i Västra skolan Falun
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 Texttyp: Saga
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (saga)

→→
→→→
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Sagans dramaturgi är enkel. Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.