👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 9: FYSIK. KÄLLDISKUSSION

Skapad 2018-12-16 08:03 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Här bedöms ditt källkritikska arbete.
Grundskola 7 – 9 Fysik

Här bedöms ditt källkritiska arbete.

BEDÖMNING AV KÄLLDISKUSSION

F
E
C
A
Antalet källor
Antalet källor
Eleven använder minst två källor
Eleven använder minst tre källor
Eleven använder minst fyra källor
Källförteckning
Källförteckning
Eleven anger någon källa i sitt arbete.
Eleven presenterar någon källa enligt given mall.
Eleven presenterar alla källor enligt mall.
Källornas trovärdighet
Eleven skriver ett kortfattat resonemang om sina källor utifrån två av källkritikens "superfrågor"
Eleven skriver ett utvecklat resonemang om sina källor utifrån källkritikens "superfrågor".
Eleven skriver ett välutvecklat resonemang om sina källor utifrån källkritikens "superfrågor" samt Resonerar om ytterligare en källa som inte användes på grund av trovärdighet.