👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömda kunskapskrav Engelska år9, Ht18

Skapad 2018-12-16 11:42 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska

Här ser du en sammanfattning av de kunskaper som har bedömts under temat MEDIA under Ht18.

LÄS- och HÖRFÖRSTÅELSE

E
C
A
Förstå skriven engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter du läser.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser.
Uttrycka förståelse av skriven engelska
Du visar att du har förstått det du har läst genom att enkelt redogöra för det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du visar att du har förstått det du har läst genom att utförligare och tydligare redogöra för innehållet och detaljer i det du hört.
Du visar att du har förstått det du har läst genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet och detaljer i det du hört.
Strategier för läsförståelse
Du kan använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det du läser.
Du kan använda dig av några strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du läser.
Du kan använda dig av flera olika strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du läser.
Förstå talad engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Uttrycka förståelse av talad engelska
Du visar att du har förstått det du har hört genom att enkelt redogöra för det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att utförligare och tydligare redogöra för innehållet och detaljer i det du hört.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet och detaljer i det du hört.
Strategier för hörförståelse
Du kan använda dig av någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det du hör.
Du kan använda dig av några strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du hör.
Du kan använda dig av flera olika strategier för att underlätta din förståelse av innehållet i det du hör.

Muntlig interaktion (NP del A Ht18)

E
C
A
Samtala på engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig med visst flyt, ganska varierat och tydligt. Du kan tala sammanhängande.
Du talar med flyt och använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Anpassning
Du talar i viss mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan anpassa ditt språk ganska bra till syfte, mottagare och situation.
Ditt språk är väl anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier för muntlig interaktion
Ibland löser du språkliga problem t.ex. genom att du förklarar på annat sätt vad du menar.
Du löser språkliga problem på olika sätt samt bidrar till att hålla samtalet igång.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem samt för att på ett konstruktivt sätt föra samtalet framåt.

Skriva / tala engelska /realia (Prov, läxtest och lektionsarbete)

E
C
A
Ordförråd
Du har utvecklat din vokabulär genom att ha tillgodogjort dig en del av ordförrådet inom vårt tema.
Du har utvecklat din vokabulär genom att ha tillgodogjort dig en väsentlig del av ordförrådet inom vårt tema.
Du har utvecklat din vokabulär genom att mycket väl ha tillgodogjort dig ordförrådet inom vårt tema.
Skriva kortare texter
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt. Du använder ett grundläggande ordförråd.
Du skriver med visst flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du använder ett större ordförråd.
Du har bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett omfattande ordförråd.
Textarbete / realia
Du visar att du har tillgodogjort dig innehållet i de texter vi har läst och att du enkelt kan kommentera och reflektera över detta. (t.ex. medias betydelse i vårt samhälle).
Du visar att du i stor utsträckning har tillgodogjort dig innehållet i de texter vi har läst och att du relativt utförligt kan kommentera och reflektera över detta. (t.ex. medias betydelse i vårt samhälle).
Du visar att du mycket väl har tillgodogjort dig innehållet i de texter vi har läst och att du utförligt kan kommentera och reflektera över detta. (t.ex. medias betydelse i vårt samhälle).
Du deltar i diskussioner och gör enkla jämförelser grundade på dina kunskaper och erfarenheter.
Du deltar i diskussioner där du gör tydliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du är aktiv i diskussioner där du gör utförliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Grammatik / språkriktighet
Du har i viss mån tillgodogjort dig och kan tillämpa de grammatiska moment som vi har arbetat med.
Du har relativt väl tillgodogjort dig och kan tillämpa de grammatiska moment som vi har arbetat med.
Du har mycket väl tillgodogjort dig och kan tillämpa de grammatiska moment som vi har arbetat med.