👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6 HT 2018

Skapad 2018-12-17 12:39 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Matris i kemi som bygger på kunskapskraven i åk 6 och som vi jobbat med under HT 2018.
Grundskola 6 Kemi

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Elevens uppnådda kunskapsnivå markeras med grönt. Om ingen grön markering gjorts så betyder det att kunskapskravet ännu inte har behandlats i undervisning eller ännu inte har bedömts.

Använda kunskaper i kemi

Insats krävs
E
C
A
Samtala och diskutera
Uppg. 8
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska samband & hållbar utveckling
4,5
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Göra undersökningar i kemi

Insats krävs
E
C
A
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Uppg. 7
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringae
6
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier

Insats krävs
E
C
A
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
Vattnets kretslopp
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som vattnets kretslopp.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som vattnets kretslopp.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som vattnets kretslopp.
Kemikalier och varningssymboler Kemikalier i hemmet och varningssymboler på dessa
Uppg. 1 och 2
Eleven kan ge exempel på någon kemikalier i hemmet samt namnge några av de vanligaste varningssymbolerna, hur den ser ut och vagt beskriva vad den betyder
Eleven kan ge exempel på några kemikalier i hemmet samt namnge de vanligaste varningssymbolerna, hur de ser ut och relativt detaljerat redogöra för vad de betyder
Eleven kan ge exempel på flera kemikalier i hemmet samt namnge de vanligaste varningssymbolerna, hur de ser ut och redogöra detaljerat för vad de betyder