👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2018-12-17 14:37 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Matris över de kunskapsmål som eleven ska ha uppnått i år 3 enligt Lgr 11.
Grundskola 3 Matematik

Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda och dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Taluppfattning och tals användning
Samband
Du kan se samband mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-10. Ex: 3+5=8 / 8-5=3
Du kan se samband mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Ex: 13+5=18 / 18-5=13
Du kan se samband mellan de olika räknesätten.
Taluppfattning och tals användning
Huvudräkning
Du kan använda huvudräkning för att göra beräkningar med addition och subtraktion inom heltalsområdet 0-10.
Du kan använda huvudräkning för att göra beräkningar med addition, subtraktion och multiplikation inom heltalsområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning för att göra beräkningar med de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0-20.
Taluppfattning och tals användning
Skriftliga uträkningar
Du kan rita/skriva enkla uträkningar med addition och subtraktion.
Du kan göra enkla uträkningar med addition och subtraktion samt förklara hur du har kommit fram till svaret.
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
Taluppfattning och tals användning
Bråk
Du kan dela upp en helhet.
Du kan dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk Ex: 1/2,1/3,1/4
Taluppfattning och tals användning
Positionssystemet
Du kan dela upp tal i ental och tiotal samt förstå siffrornas värde.
Du kan dela upp tal i ental, tiotal och hundratal samt förstå siffrornas värde.
Du kan dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental samt förstå siffrornas värde.
Algebra
Likhetstecknet
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida. Ex: 5 + 3 = __
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida. Ex: 5 + __ = 8
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida. Ex: 8 = __ + 3, 5 + 3 = __ + 4
Algebra
Mönster
Du kan fortsätta på ett givet mönster.
Du kan konstruera egna mönster.
Du kan se och beskriva geometriska mönster och mönster i enkla talföljder.
Geometri
Geometriska former och objekt.
Du kan namnge och beskriva enkla geometriska former.
Du kan konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan använda grundläggande geometriska begrepp för att beskriva objekt, t ex en cirkels egenskaper.
Geometri
Enheter
Du kan jämföra och dra slutsatser om längd, vikt, volym och tid.
Du kan uppskatta, jämföra och dra slutsatser om längd, vikt, volym och tid.
Du kan uppskatta, jämföra och dra slutsatser om längd, vikt, volym och tid samt kunna använda rätt måttenhet.
Sannolikhet och statistik
Tabeller och diagram
Du kan förstå och läsa av ett enkelt diagram.
Du kan förstå och läsa av ett enkelt diagram samt genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar, tolka tabeller och resultat samt presentera dina undersökningar i tabellform och diagram.
Samband och förändring
Matematiska begrepp
Du kan visa hälften och dubbelt med praktiskt material.
Du kan förstå begreppen hälften och dubbelt, udda och jämnt.
Du kan begreppen; hälften och dubbelt, udda och jämnt samt se samband.
Problemlösning
Du kan lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå vad det frågas efter och du vet vilken räknestrategi som ska användas för att komma fram till en lösning.
Du kan beskriva hur du kommer fram till en lösning samt om ditt svar verkar rimligt.