👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 3 vt

Skapad 2018-12-17 14:47 i Fårboskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet slöjd. Mellannivån i matrisen synkar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurserna 1-3.
Grundskola 1 – 3 Slöjd

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

IDEUTVECKLING:
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du har idéer och beskriver dem.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
FRAMSTÄLLNING:
Använda material, verktyg, redskap och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material, verktyg, redskap och/eller hantverkstekniker.
Du använder material, redskap, och hantverkstekniker på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder material, redskap, och hantverkstekniker på ett säkert och fungerande sätt.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Du tillverkar ett enkelt slöjdföremål.
Du tillverkar ett enkelt slöjdföremål på ett genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
VÄRDERING:
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten i slöjdarbetet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen
Med stöd ger du enkla omdömen om arbetsinsatsen
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.