👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design

Skapad 2018-12-17 18:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik

Rubrik 1

F
E
C
A
Genomföra arbeten
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade digitala modeller.
Dokumenterar
Du gör enkla dokumentationer i din rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer i din rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer i din rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vad din uppfinning får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vad din uppfinning får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring vad din uppfinning får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Tekniska lösningar
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.