Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, matris åk 5

Skapad 2018-12-17 21:23 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Valhallaskolans bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att den bedömda kunskapsnivån kan förändras under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Lekar, spel & idrotter
Motoriska grundformer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar mycket aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Variera och anpassa rörelser
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser till viss del till aktiviteten.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser väl till aktiviteten.
Musik & danser
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa & fysisk förmåga
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Natur & utemiljö
Aktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skador & nödsituationer
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: