👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och genus

Skapad 2018-12-18 10:37 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola 1 – 3

Matris för teknik och genus

E
C
A
Ny aspekt
Du kan i samråd med handledare: 5. Lösa enkla tekniska problem och använda lämpliga arbetsmetoder samt dokumentera arbetet och resultatet.
Du kan efter samråd med handledare: 5. Lösa enkla tekniska problem, välja och använda lämpliga arbetsmetoder samt dokumentera arbetet och resultatet.
Du kan efter samråd med handledare: 5. Lösa tekniska problem, välja och använda lämpliga arbetsmetoder samt dokumentera arbetet och resultatet.
Aspekt 1
Du kan översiktligt: 3. Redogöra för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriva hur samhälle och teknik samspelar. 4. Beskriva hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Du kan utförligt: 3. Redogöra för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriva hur samhälle och teknik samspelar. 4. Beskriva hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Du kan utförligt och nyanserat: 3. Redogöra för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriva hur samhälle och teknik samspelar. 4. Beskriva hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Ny aspekt
Ny aspekt
6. Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
6. Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
6. Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt
Du kan med viss säkerhet läsa/använda: 9. Datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Du kan med viss säkerhet läsa/använda: 9. Datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Du kan med säkerhet läsa/använda: 9. Datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Ny aspekt
10. Olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
10. Olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassa kommunikationen till mottagaren.
10. Olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassa kommunikationen till mottagaren.
Ny aspekt
Du kan göra/föra/ enkla: 13. Förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
Du kan göra/föra enkla: 13. Välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
Du kan göra/föra nyanserade: 13. & välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.