👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk

Skapad 2018-12-18 14:24 i Rävlanda skola Härryda
Matris över det grundläggande kunskaper för moderna språk i år 6
Grundskola 4 – 6
Når ej målen än
Når målen
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga i korta och enkla dialoger med tydligt tal och i långsamt tempo där man hälsar, frågar hur någon mår samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnade.
  • M2
Läsa
Du förstår det mesta av väsentliga i enkla dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
  • M2
Skriva (+strategier)
Du kan skriva enkla och begripliga dialoger med hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
  • M2
  • M2
  • M2
Prata (+strategier)
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal där du hälsar, frågar hur någon mår, berättar hur du mår och tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
  • M2
  • M2
  • M2
Kulturella företeelser
Du känner till några olika sätt att hälsa i målspråksländerna och kan göra jämförelser med egna erfarenheter.
  • M2