👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd: Muntlig redovisning - sagor

Skapad 2018-12-18 15:06 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Fungerar mycket bra
Information/fakta
Presentationen innehåller faka/information som passar uppgiften och mottagaren relativt väl.
Presentationen innehåller faka/information som passar uppgiften och mottagaren.
Presentationen innehåller faka/information som passar uppgiften och mottagaren väl.
Kommunikation
Helhet
Presentationen är relativt väl anpassad till mottagaren/lyssnaren och talsituationen.
Presentationen är anpassad till mottagaren/lyssnaren och talsituationen.
Presentationen är väl anpassad till mottagaren/lyssnaren och talsituationen.
Kommunikation
Struktur
Presentationen har en röd tråd och är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Presentationen har en tydlig röd tråd och är relativt sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom en tydlig början och avslutning.
Presentationen har en tydlig röd tråd och är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en effektiv inledning och avslutning.
Kommunikation
Engagemang
Eleven talar/läser utifrån manus, försöker att ha kontakt med mottagaren och åhörarna samt försöker föra fram sin presentation/saga på ett intresseväckande sätt.
Eleven tar hjälp av manus, har relativt god kontakt med mottagaren och åhörarna samt för fram sin presentation/läser sin saga på ett intresseväckande sätt.
Eleven tar hjälp av manus, har god kontakt med åhörarna och mottagaren samt för fram sin presentation/läser sin saga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Kommunikation
Tydlighet
Eleven uttrycker sig så att innehållet framgår och är begripligt. Eleven pratar/läser tydligt och hörbart.
Eleven uttrycker sig så att innehållet framgår tydligt och är begripligt. Eleven pratar/läser tydligt och hörbart, samt varierar sin röst.
Eleven uttrycker sig säkert, tydligt och välformulerat. Eleven pratar/läser tydligt och hörbart, samt varierar sin röst på ett effektivt sätt.
Språk
Ordval, formuleringar och stil
Eleven använder i huvudsak fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna fungerar i huvudsak
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna är varierande och relativt väl fungerande.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna är varierade, träffsäkra och väl fungerande.