Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skrivutveckling

Skapad 2018-12-18 15:45 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Skolverkets bedömningsstöd i skrivutveckling
Grundskola 1 – 3 Svenska
Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver berättande texter som har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan i sina texter stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven kan i sina texter använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: