👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Bedömningsmatris HT18

Skapad 2018-12-18 16:56 i Torpskolan Lerum
En övergripande bedömningsmatris kopplad till kunskapskraven i ämnet spanska.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

En övergripande bedömningsmatris kopplad till kunskapskraven i ämnet spanska.

Nivå F
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Förstå tal
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntlig
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.