👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7. Teknik - Mekanik

Skapad 2018-12-19 08:20 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp när du förklarar samband
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriver du hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriver du hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. .
Med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriver du hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Materialval
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Arbetsprocess
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel rörlig figur. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklad rörlig figur. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetad rörlig figur. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.