👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga NP Svenska som andraspråk delprov A åk 9

Skapad 2018-12-19 09:39 i Palmbladsskolan Uppsala
Bedömning av den muntliga delen av nationella provet i svenska som andraspråk i åk 9 ht 2018.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris

PRESENTERA

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen.
Eleven läser sammanfattningen
Eleven läser sammanfattningen
Innehåll
Eleven framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Innehåll
Eleven presenterar diskussionsfrågan.
Eleven presenterar diskussionsfrågan.
Eleven presenterar diskussionsfrågan.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Eleven viisar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

LEDA DISKUSSION

E
C
A
Struktur
Eleven initierar diskussionen.
Eleven initierar diskussionen.
Eleven initierar diskussionen.
Struktur
Eleven fördelar vid behov ordet mellandeltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Struktur
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov.
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov.
Struktur
Eleven avslutar diskussionen inom tiden.
Eleven avslutar diskussionen inom tiden.
Eleven avslutar diskussionen inom tiden.
Struktur
Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.

DELTA I DISKUSSION

E
C
A
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.