Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Getingeskolan år 5

Skapad 2018-12-19 14:29 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Har arbetat med
1. Behöver utveckla
2. Godtagabara färdigheter
3. Mer än godtagbara färdigheter
4. Mer än godtagbara färdigheter
Hörförståelse
Eleven förstår enstaka delar av det väsentliga innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar delvis begripligt sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsförståelse
Eleven förstår enstaka delar av det väsentliga innehållet i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar delvis begripligt förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven uppfattar även tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven uppfattar även väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala: framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven delvis begripligt formulera sig med enkla ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala: interaktion
I muntlig interaktion kan eleven delvis begripligt uttrycka sig med enkla ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva: framställningar
I skriftliga framställningar kan eleven delvis begripligt uttrycka sig med enkla ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva: interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven delvis begripligt uttrycka sig med enkla ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Diskutera kulturella fenomen inom engelsktalande länder
Eleven arbetar med och kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och försöker att jämföra med egna erfarenheter med stöd.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: