Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO HT 18 - Vår kropp, huden och känseln

Skapad 2018-12-19 19:02 i Valhallaskolan Halmstad
Vi har arbetat med temat Kroppen.
Grundskola 6 Biologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtalet. Du bedöms när du diskuterar i helklass och mindre grupper.
  • Bi  E 6
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I din faktatext och diskussioner bedöms din förmåga att använda fakta och begrepp och samband.
  • Bi  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Din förmåga att förklara begrepp och samband som har med kroppen att göra bedöms under tidens gång.
  • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologi. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Detta bedöms i dina muntliga och skriftliga resonemang/diskussioner.
  • Bi  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: