👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik krafter

Skapad 2018-12-20 13:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Fysik
F
E
C
A
Använda och förstå fysikens begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom attge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med godanvändning av fysikens begrepp.
Kan förklara vardagliga situationer.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om krafter och rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om krafter och rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om krafter och rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
Planera laborationer
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även for­mulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utvärdera laborationer
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone- mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.