Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO F-3

Skapad 2018-12-24 07:31 i Vretaskolan Östhammar
Centralt innehåll F-3
Grundskola F – 3

Året runt i naturen

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
tema rymden
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
årstider
djur och växters livscykler och anpassningar
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
namnkunskap på djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera djur och växter i närmiljön
sortera och gruppera djur och växter utanför närmiljön (havet, savannen etc)
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
näringskedjor och samband mellan organismer

Kropp och hälsa

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
sociala relationer (vänskap)
inom tema för självkänsla - vad behöver jag för att må bra?
inom tema för självkänsla - vad behöver jag för att må bra?
inom tema för självkänsla - vad behöver jag för att må bra? kuratorbesök
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
kroppsdelarnas namn och funktion
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen Hälsoäventyret

Kraft och rörelse

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
Lekplatsfysik i stationer
Lekplatsfysik fördjupning (en kraft/tillfälle)
Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Lekplatsfysik i stationer
Lekplatsfysik fördjupning (en kraft/tillfälle)

Material och ämnen i vår omgivning

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
experiment (Tiggy testar)
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
källsortering berätta om material vid sakvisning
källsortering
källsortering inom SO-tema tekniska lösningar och deras utveckling
källsortering
Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
experiment is och vatten
tema kemi - experiment
tema kemi - experiment
tema kemi - experiment och begrepp
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
tema kemi - experiment
tema kemi - experiment
tema kemi - experiment och begrepp
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
tema kemi - experiment
tema kemi - experiment
tema kemi - experiment och begrepp

Berättelser om natur och naturvetenskap

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
väsen dramatisering
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan "Mytologerna"
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan "Mytologerna"
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen
berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen

Metoder och arbetssätt anpassas efter åldersgrupp

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
enkla fältstudier och observationer i närmiljön
enkla fältstudier och observationer i närmiljön
enkla fältstudier och observationer i närmiljön
enkla fältstudier och observationer i närmiljön
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
enkla naturvetenskapliga undersökningar
enkla naturvetenskapliga undersökningar
enkla naturvetenskapliga undersökningar
enkla naturvetenskapliga undersökningar
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: