Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömda kunskapskrav Engelska år7, Ht18

Skapad 2019-01-05 19:19 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Engelska

Här ser du en sammanfattning av de kunskaper som har bedömts under denna termin, Ht18.

LÄS- och HÖRFÖRSTÅELSE

E
C
A
Förstå skriven / talad engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter / samtal.
Du förstår även viktiga detaljer i texter / samtal du läser / lyssnar på.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter / samtal du läser / lyssnar på.
Uttrycka förståelse av skriven / talad engelska
Du visar att du har förstått det du har läst / hört genom att enkelt redogöra för det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du visar att du har förstått det du har läst / hört genom att utförligare och tydligare redogöra för innehållet och detaljer.
Du visar att du har förstått det du har läst / hört genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet och detaljerna.

Muntlig interaktion

E
C
A
Samtala på engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig med visst flyt, ganska varierat och tydligt. Du kan tala sammanhängande.
Du talar med flyt och använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Strategier för muntlig interaktion
Ibland löser du språkliga problem t.ex. genom att du förklarar på annat sätt vad du menar.
Du löser språkliga problem på olika sätt samt bidrar till att hålla samtalet igång.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem samt för att på ett konstruktivt sätt föra samtalet framåt.

Skriva engelska (Prov, läxtest och lektionsarbete)

E
C
A
Ordförråd
Du har utvecklat din vokabulär genom att ha tillgodogjort dig en del av ordförrådet inom vårt tema.
Du har utvecklat din vokabulär genom att ha tillgodogjort dig en väsentlig del av ordförrådet inom vårt tema.
Du har utvecklat din vokabulär genom att mycket väl ha tillgodogjort dig ordförrådet inom vårt tema.
Kommunikativa strategier (t.ex. synonymer, ordförklaringar mm)
Du behärskar dessa strategier till viss del.
Du behärskar dessa strategier med god säkerhet.
Du behärskar dessa strategier med mycket god säkerhet.
Grammatik / språkriktighet
Du har i viss mån tillgodogjort dig och kan tillämpa de grammatiska moment som vi har arbetat med.
Du har relativt väl tillgodogjort dig och kan tillämpa de grammatiska moment som vi har arbetat med.
Du har mycket väl tillgodogjort dig och kan tillämpa de grammatiska moment som vi har arbetat med.

Skriva texter (brev + informativ text)

E
C
A
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tydlighet och språkriktighet
Du skriver enkelt, sammanhängande och begripligt även om språket inte alltid är helt rätt.
Du skriver relativt tydligt, i stor utsträckning korrekt och har visst flyt i språket.
Du skriver tydligt, till största delen korrekt samt har flyt i språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: