👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 1-3 Kunskapsöversikt, Hålta Marstrands skola

Skapad 2019-01-07 11:53 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 1 – 3 Matematik

Kunskapsöversikt matematik, åk 1- 3

Pågående
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
löser enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven
beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet
Eleven
visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven
beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder
Eleven
ger exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
Eleven
visar grundläggande kunskaper om naturliga tal genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal
Eleven
visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk
Eleven
använder grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer
Eleven
använder och ger exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer
Eleven
väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat
Eleven
använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde
Eleven
väljer och använder skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200
Eleven
hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt
Eleven
avbildar och konstruerar enkla geometriska objekt utifrån instruktioner
Eleven
gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet
Eleven
beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget
Eleven
avläser och skapar enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat vid olika slag av undersökningar i välkända situationer
Eleven
för och följer matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet