Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Stormaktstid och upptäckare

Skapad 2019-01-07 12:33 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia

Är F-kolumnen ifylld har eleven arbetat med, men ännu ej nått lägsta kunskapskrav.

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Når ej målen (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C-A
Du ska kunna sätta in stormaktstiden och upptäcktsfärderna i rätt tid
Mer utförligt och vad det får för följder för Sverige och Europa.
Du ska kunna vad begreppet stormakt och upptäckterna betyder.
Mer utförligt och vad det får för följder för Sverige och Europa.
Ny aspekt
Du ska också känna till några av upptäckarna och vad de "upptäckte"
Du ska kunna resonera om vad dessa upptäckter får för betydelse för Europa och Världen.
Du ska kunna berätta om hur och varför Sverige blev en stormakt
Mer utförligt och vad det får för följder för Sverige.
Du ska känna till och kunna beskriva viktiga personer under tidsperioden t ex Gustav II Adolf och drottning Kristina.
Mer utförligt och med egna åsikter.
Du ska känna till hur levnadsvillkoren var för vanligt folk under tiden.
Du ska kunna ge olika exempel på levnadsvillkor för olika människor som t ex bönder och borgare.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Når ej målen (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C-A
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: