Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - övergripande

Skapad 2019-01-08 22:08 i Vallonskolan Östhammar
Här beskrivs elevens förmågor inom områdena problemlösning, resonemang och kommunikation, men även metoder och begrepp.
Grundskola 6 – 9

Här kan du se och själv bedöma hur du utvecklar dina förmågor i matematik när det gäller problemlösning, resonemang och kommunikation, men även metoder och begrepp mer övergripande.

I den här matrisen finns en viss koppling till kunskapskraven för de olika betygen. Nivå 1 motsvarar ungefär vad som krävs för betyget E, Nivå 2 vad som krävs för betyget C och Nivå 3 vad som krävs för betyget A.

Nivå 0 innebär att du har arbetat med momentet och att dina kunskaper är bedömda, men att du ännu inte når kunskapskraven på nivå 1.
Nivå 1/2 visar kunskaper som är ett steg på vägen mot nivå 1.

Problemlösning

Nivå 0
Nivå 1/2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Du kan hitta något sätt att lösa olika problem på. Om du inte kommer på någon metod direkt, så kan du efter lite hjälp från lärare eller kamrat, komma igång och lösa problem.
Du kan utan hjälp lösa olika problem i ett steg.
Du kan lösa olika problem, även i flera steg, på minst två olika sätt; med bild, tal, ord eller formel.
"Du kan lösa olika problem i flera steg på flera olika sätt; med bild, tal, ord eller formel. Du kan välja en metod som passar bra till just det problem du jobbar med. Du kan lösa nya typer av problem och lösa problem i nya sammanhang. "
Matematiska modeller
Med "matematiska modeller" menar man att du ska kunna skriva om verkligheten på mattespråk
Du kan bidra med idéer kring hur du kan beskriva en verklig situation eller företeelse på mattespråk.
Du kan beskriva verkliga situationer och företeelser på mattespråk på något sätt.
Du kan utnyttja din förmåga att beskriva verkliga situationer och förelteelser på mattespråk när du löser problem.
Du använder dig systematiskt av din förmåga att beskriva verkliga situationer och företeelser på mattespråk när du löser problem, och använder då generella metoder, t.ex. genom att använda variabler.
Rimlighetsbedömning
Om du blir tillfrågad kan du självständigt avgöra om ett svar är rimligt eller ej.
Du märker ibland om det svar du fått är rimligt och påpekar det, även om du inte hittar en rimligare lösning.
Du märker vanligen om dina svar är rimliga eller inte och lyckas ibland hitta en ny, rimlig lösning, om ditt svar är felaktigt.
Du gör i stort sett alltid korrekta bedömningar av dina svars rimlighet och hittar ofta en ny rimlig lösning om ditt svar är felaktigt.
Värdera metoder
Du kan, om du presenteras för två olika metoder att lösa ett problem, tala om vilken du tycker är bäst, och, om du får alternativ att välja på, kan du välja en motivering för ditt val.
Du kan själv tala om någon orsak till varför du tycker en metod är bättre än en annan.
Du kan, så att den som lyssnar förstår, och kan avgöra om det du säger är rimligt, förklara varför du har valt en viss metod för att lösa ett problem.
Du kan jämföra olika sätt att lösa ditt problem på och ge en god beskrivning av olika metoders för och nackdelar.
Förelså lösning
Du kan tala om något som du skulle behöva veta för att lösa ett problem.du inte kan lösa.
Du kan bidra till att ge något förslag på hur man skulle kunna lösa problemet på ett annat sätt.
Du kan ge något förslag på hur man skulle kunna lösa ett problem på ett annat sätt än en given lösning.
Du kan, när det är möjligt, ge flera förslag på hur man skulle kunna lösa ett problem på andra sätt än en given lösning.
Redovisning, skriftligt
Du redovisar, med lite hjälp, din lösning så att läraren kan förstå hur du har tänkt.
Du kan utan hjälp redovisa din lösning så att läraren kan förstå hur du har tänkt .
Du redovisar din lösning så att vem som helst som kan den matematik som krävs kan förstå hur du har tänkt.
Du redovisar din lösning så att vem som helst som kan den matematik som krävs lätt kan förstå hur du har tänkt.
Redovisning, muntligt
Du redovisar, med lite hjälp, din lösning så att läraren kan förstå hur du har tänkt.
Du kan utan hjälp redovisa din lösning så att läraren kan förstå hur du har tänkt .
Du redovisar din lösning så att vem som helst som kan den matematik som krävs kan förstå hur du har tänkt.
Du redovisar din lösning så att vem som helst som kan den matematik som krävs kan förstå hur du har tänkt.

Resonemang

Nivå 0
Nivå 1/2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå instruktioner, muntligt
Du förstå tydliga muntliga instruktioner och kan med mycket lite hjälp följa dem.
Dy förstår och kan följa tydliga muntliga instruktioner.
Du förstår vanligen muntliga instruktioner och kan följa dem.
Du förstår och kan följa muntliga instruktioner i flera led, vid behov med hjälp av strategier för att komma ihåg alla. (T.ex. be läraren vänta medan du antecknar.)
Förstå instruktioner, skriftligt
Du förstår korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner och kan med mycket lite hjälp följa dem.
Du förstår och kan följa korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner
Du förstå även lite längre skriftliga instruktioner och kan följa dem.
Du förstår och kan följa långa skriftliga instruktioner i flera led.
Följdfrågor
Du frågar när du inte förstår eller när du vill veta mer.
Du förstår när du inte förstår och när du vill veta mer, och det du frågar om har en tydlig koppling till just det som är svårt.
Du ställer tydliga och relevanta frågor som för diskussionen eller genomgången framåt..
Du ställer tydliga och relevanta frågor som för diskussionen eller genomgången framåt och fördjupar den.

Kommunikation

Nivå 0
Nivå 1/2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egna förklaringar, muntligt
Du kan, när du får exempel, välja rätt förklaring till varför man gör på ett visst sätt och välja den förklaring(redovisning som stämmer med hur du har tänkt.
Du kan ge någon form av förklaring kring varför man gör på ett visst sätt eller varför du gjort på ett visst sätt. Du gör det så att läraren kan förstå hur du har tänkt.
Du kan motivera varför du gör på ett visst sätt eller varför man i allmänhet gör på ett visst sätt. I dina redovisningar är det tydligt vad som är ditt svar och vilka enheter som används. Du redovisar beräkningar och tankegångar. Du gör det här så att alla med tillräckliga förkunskaper utan för stora problem kan följa dina resonemang och beräkningar. "
Du gör det som krävs för Nivå 2 med stor säkerhet. Dina förklaringar och redovisningar är lätta att följa Du förklarar på ett sätt som de flesta förstår och du kan anpassa din förklaring efter den du förklarar för.
Egna förklaringar, skriftligt
Du kan, när du får exempel, välja rätt förklaring till varför man gör på ett visst sätt och välja den förklaring(redovisning som stämmer med hur du har tänkt.
Du kan ge någon form av förklaring kring varför man gör på ett visst sätt eller varför du gjort på ett visst sätt. Du gör det så att läraren kan förstå hur du har tänkt.
Du kan motivera varför du gör på ett visst sätt eller varför man i allmänhet gör på ett visst sätt. I dina redovisningar är det tydligt vad som är ditt svar och vilka enheter som används. Du redovisar beräkningar och tankegångar. Du gör det här så att alla med tillräckliga förkunskaper utan för stora problem kan följa dina resonemang och beräkningar.
Du gör det som krävs för Nivå 2 med stor säkerhet. Dina förklaringar och redovisningar är lätta att följa Du förklarar på ett sätt som de flesta förstår och du kan anpassa din förklaring efter den du förklarar för.
Matematiskt språk
Du kan skilja på exempel som innehåller vardagsspråk och exempel som innehåller ett matematiskt språk.
Du använder ibland ett matematiskt språk.
Du använder till stor del ett matematiskt språk.
Du använder ett korrekt matematiskt språk.

Begrepp

I den här matrisen markeras den högsta nivå du nått inom de områden du arbetat med. Den visar alltså vilken nivå du visat att du kan nå. I matrisen "matematikens områden, övergripande" framgår vilken nivå du nått inom de olika delarna av matematiken. Du behöver ha nått lägst nivå 1b inom alla områden även i den matrisen för att nå kunskapskravet för betyget E (och motsvarande för övriga betygssteg.)
Nivå 0
Nivå 1/2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva begrepp
Du kan när du får alternativ välja rätt förklaring till de begrepp du ska kunna.
Du kan förklara vad de stor del av de begrepp du ska kunna inom området betyder så att läraren förstår att du förstår begreppet.
Du kan förklara vad de flesta begrepp du ska kunna inom området betyder, så att alla som har tillräckliga förkunskaper förstår vad du menar.
Du kan förklara vad de begrepp du ska kunna inom området betyder så att alla som har tillräckliga förkunskaper förstår vad du menar.
Använda begrepp
Du kan, med lite hjälp, använda de begrepp som ingår i området när du håller på med sådant som du kan, och du gör det då ofta på ett sätt som fungerar.
Du kan använda en stor del av de begrepp som ingår i området när du håller på med sådant som du kan, och du gör det ofta på ett sätt som fungerar.
Du kan använda de flesta av de begrepp som ingår i området när du håller på med sådant som du har stött på förut, och du gör det vanligen på sett sätt som fungerar.
Du kan använda de begrepp som ingår i området både när du håller på med sådant du kan som sådant som är helt nytt för dig. Du gör det nästan alltid på ett sätt som fungerar.
Jämföra begrepp
Du kan, när du får alternativ, välja rätt beskrivningar av hur olika begrepp hör ihop-
Du kan berätta lite om hur olika begrepp hör ihop, Du gör det på ett sådant sätt att läraren kan förstå att du förstår.
Du är väldigt säker när du ska beskriva hur olika begrepp, hör ihop, och du kan lätt växla från ett begrepp till ett annat om det behövs för att ditt resonemang ska bli lättare att förstå.
Du når det som beskrivs för nivå 2 och kan dessutom göra det för en stor del av de begrepp du arbetar med.

Metoder

I den här matrisen markeras den högsta nivå du nått inom de områden du arbetat med. Den visar alltså vilken nivå du visat att du kan nå. I matrisen "matematikens områden, övergripande" framgår vilken nivå du nått inom de olika delarna av matematiken. Du behöver ha nått lägst nivå 1b inom alla områden även i den matrisen för att nå kunskapskravet för betyget E (och motsvarande för övriga betygssteg.)
Nivå 0
Nivå 1/2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beräkningar och rutinuppgifter
Du kan lösa de beräkningar du ska, eller de rutinuppgifter du ska lösa, när du jobbar med just den typen av uppgifter.
Du lyckas ofta göra de beräkningar du ska, eller lösa de rutinuppgifter du ska lösa, även om du inte jobbat med sådana på några dagar, och de förekommer blandade med andra typer av uppgifter.
Du lyckas vanligen göra de beräkningar du ska, eller de rutinuppgifter du ska göra, även när du inte jobbat med dem på ettt tag, och när de förekommer blandade med andra typer av uppgifter.
Du gör, oavsett sammanhang, sällan fel när du gör de beräkningar du ska, eller de rutinuppgifter du ska göra.
Välja metod
Du kan med lite hjälp välja metoder som går att använda för att göra de beräkningar du ska, eller lösa de rutinuppgifter du ska lösa.
Du kan ofta själv välja metoder som går att använda för att göra de beräkningar du ska eller lösa de rutinuppgifter du ska lösa.
Du väljer ofta metoder som passar bra för att göra de beräkningar du ska, eller för att lösa de rutinuppgifter du ska lösa.
Du väljer nästan alltid metoder som passar bra för att göra de beräkningar du ska göra, och du kan använda de metoder du kan i nya sammanhang. Du kan använda metoder i flera steg. Vid behov använder du metoder från andra områden av matematiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: