Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NP kurs C Sfi - Skriva och Tala

Skapad 2019-01-09 10:30 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning

Muntlig produktion

E
C
A
Global bedömning
Eleven berättar och beskriver i enkel form utifrån personliga erfarenheter.
Eleven berättar och beskriver i utvecklad form utifrån personliga erfarenheter.
Eleven berättar och beskriver i välutvecklad form utifrån personliga erfarenheter.
Talet är innehållsligt och språkligt till viss del anpassat till syfte, situation och mottagare.
Talet är innehållsligt och språkligt relativt väl anpassat till syfte, situation och mottagare.
Talet är innehållsligt och språkligt väl anpassat till syfte, situation och mottagare.
Talet är begripligt, till viss del sammanhängande och har ett visst flyt.
Talet är relativt tydligt, till viss del sammanhängande och har ett relativt flyt.
Talet är tydligt och väl sammanhängande och har ett gott flyt.
Eleven använder vid behov, på ett i huvudsak fungerande sätt, strategier som förbättrar kommunikationen.
Eleven använder vid behov, på ett ändamålsenligt sätt, strategier som förbättrar kommunikationen.
Eleven använder vid behov, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, strategier som förbättrar kommunikationen.
Analytisk bedömning
Eleven uttrycker sig med en enkel, och för syftet, i huvudsak fungerande retorisk struktur.
Eleven uttrycker sig med en enkel, men fungerande retorisk struktur.
Eleven uttrycker sig med en enkel och väl fungerande retorisk struktur.
Talet har en i huvudsak fungerande textbindning.
Talet har en relativt varierad och fungerande textbindning.
Talet har en relativt varierad och väl fungerande textbindning.
Eleven visar prov på viss variation och viss precision ordval.
Eleven visar prov på förhållandevis god variation och viss precision ordval.
Eleven visar prov på god variation och god precision ordval.
Eleven använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Eleven använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Eleven använder med förhållandevis god säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Uttal
Uttalet är i huvudsak begripligt och eleven följer till viss del relevanta uttalsnormer.
Uttalet är begripligt och eleven följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.

Muntlig interaktion

E
C
A
Global bedömning
Eleven deltar i diskussionen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Eleven deltar i diskussionen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalet framåt.
Eleven deltar i diskussionen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalet framåt och fördjupar eller breddar det.
Talet är innehållsligt och till viss del språkligt anpassat till syfte, situation och samtalspartner.
Talet är innehållsligt och språkligt relativt väl anpassat till syfte, situation och samtalspartner.
Talet är innehållsligt och språkligt väl anpassat till syfte, situation och samtalspartner.
Talet är begripligt, till viss del sammanhängande och har ett visst flyt.
Talet är relativt tydligt och sammanhängande och har ett relativt gott flyt.
Talet är tydligt och sammanhängande och har ett gott flyt.
Eleven använder vid behov, på ett i huvudsak fungerande sätt, strategier som förbättrar kommunikationen.
Eleven använder vid behov, på ett ändamålsenligt sätt, strategier som förbättrar kommunikationen.
Eleven använder vid behov, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, strategier som förbättrar kommunikationen.
Eleven uttrycker sig med en enkel, och för syftet, i huvudsak fungerande retorisk struktur.
Eleven uttrycker sig med en enkel, men fungerande retorisk struktur.
Eleven uttrycker sig med en enkel och väl fungerande retorisk struktur.
Talet har en i huvudsak fungerande textbindning.
Talet har en relativt varierad och fungerande textbindning.
Talet har en relativt varierad och väl fungerande textbindning.
Eleven visar prov på viss variation och viss precision ordval.
Eleven visar prov på förhållandevis god variation och viss precision ordval.
Eleven visar prov på god variation och god precision ordval.
Eleven använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Eleven använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Eleven använder med förhållandevis god säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Uttal
Uttalet är i huvudsak begripligt och eleven följer till viss del relevanta uttalsnormer.
Uttalet är begripligt och eleven följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.

Skriftlig produktion

E
C
A
Global bedömning
Texten är funktionell i förhållande till syftet och är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt relativt väl anpassad till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare.
Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och relativt tydlig.
Texten är sammanhängande och tydlig.
Analytisk bedömning
Texten har en, för syftet i huvudsak fungerande struktur och textbindning.
Texten har en, för syftet fungerande struktur binds samman på ett enkelt men varierat sätt.
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur binds samman på ett enkelt men varierat och fungerande sätt.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar i huvudsak.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar väl.
Eleven visar prov på viss variation och viss precision i ordval.
Eleven visar prov på förhållandevis god variation och förhållandevis god precision i ordval.
Eleven visar prov på god variation och god precision i ordval.
Eleven använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Eleven använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Eleven använder med förhållandevis god säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Eleven följer i huvudsak relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: