Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andersbergsskolan Idrott och Hälsa 4-5 ht-2018

Skapad 2019-01-09 23:16 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lekar och idrotter
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan delta i rörelseaktiviteter utifrån sin egna förmåga och tar ansvar för sig själv.
Visar hänsyn till andra i gruppen och följer reglerna vid olika lekar och spel. Hanterar med- och motgångar.
Genomför flera olika idrottsaktiviteter och lekar samt följer de gemensamma reglerna. Kan samspela med klasskamraterna.
Gymnastik
 • Idh
 • Idh  4-6
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Fridrott
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt efter egen förmåga i de förekommande idrottsgrenarna.
Genomför idrottsgrenarna med god teknik. Visar prov på god spänst, kondition och styrka.
Genomför friidrottsgrenarna med en förfinad teknik. Visar prov på mycket god spänst, kondition och styrka.
Rytm och dans
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt i danser, lekar och motionsprogram till musik efter egen förmåga.
Kan dansa och visar känsla för rytm och takt i ett flertal danser. Samt visar god teknik och koordination vid motionsprogram till musik.
Visar mycket god rytm och taktkänsla.
Bollspel
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt efter egen förmåga i de olika bollspelen.
Har en god grundteknik i de olika bollspelen. Följer reglerna.
Visar mycket goda färdigheter samt mycket god teknik och förståelse för de olika spelens idé. Följer spelets regler.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Har kännedom för hygienens betydelse för hälsan. Har grundläggande kunskaper i kondition och styrketräning.
Visar förståelse för att rörelse påverkar hälsan genom att delta aktivt i de moment som idrotten erbjuder. Kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Förstår sambandet mellan mat, motion och hälsa. Kan samtala och resonera om hur olika aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Simning och livräddning
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Är bekväm i vattnet och kan simma. Känna till bad-, is- och båtvett.
Kan simma 200m, varav 50m ryggsim. Grundkurser i livräddning och vet vad som gäller vid aktiviteter vid vatten.
Har en god simteknik och goda kunskaper i livräddning.
Orientering
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan orientera i känd terräng. Ex: på skolgården. Kan de mest förekomna karttecknen.
Kan orientera sig med hjälp av karta i okänd terräng. Har kännedom om vädersträcken och kartans färger.
Visar stor säkerhet i sin orientering.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan delta i uteverksamhet i sin närmiljö. Känner till allemansrätten.
Har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Känner till om vad som påverkar vår miljö. Deltar aktivt i skolans friluftsverksamhet och uteverksamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: