Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text om skolan

Skapad 2019-01-13 11:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
En kort (150-300 ord) argumenterande text.
Gymnasieskola

Så här bedöms de kunskaper och förmågor du visar i din argumenterande text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva sammanhängande
Du kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Du kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande, väldisponerad och som ger ett nytt perspektiv på ämnet. Dessutom resonerar du och drar slutsatser utifrån dina resonemang.
Du kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande och väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på ämnet. Dessutom resonerar du och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
Anpassa språket och följa språkregler
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Formulera dig med omsorg
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Argumentera i skrift
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: