Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En svängom i kroppen, åk 8

Skapad 2019-01-15 14:10 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Biologi

Lektionsframförandet

Lägre nivå
-->
-->
-->
Hägre nivå
Genomförande
Genomför ej någon lektion.
Genomför lektionen inför en grupp.
Lektionen är i huvudsak sammanhängande (intresseväckande inledning - tydligt avslut).
Lektionen är sammanhängande (intresseväckande inledning - tydligt avslut som knyter ihop innehållet).
Innehåll
Innehållet i redovisningen är bristfälligt. Det saknas viktiga delar. Det naturvetenskapliga innehållet saknar anpassning till mottagarna.
Innehållet i redovisningen motsvarar de angivna punkterna. Det naturvetenskapliga innehållet är till viss del anpassat till mottagarna.
Innehållet i redovisningen innehåller viktig och tydlig information som motsvarar de angivna punkterna. Det naturvetenskapliga innehållet väl anpassat till mottagarna.
Innehållet i redovisningen innehåller viktig och tydlig information som motsvara r de angivna punkterna. Det naturvetenskapliga innehållet är mycket väl anpassat till mottagarna.
Trovärdighet
Visar ingen egen förståelse för ämnet.
Visar förståelse för ämnet och förklarar till viss del naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förståelse för ämnet och ger tydliga förklaringar till naturvetenskapliga begrepp. Visar en tydlig skillnad mellan vetenskaplig fakta och egna ståndpunkter, åsikter och funderingar. egrepp.
Visar mycket god förståelse för ämnet och ger tydliga förklaringar till naturvetenskapliga begrepp. Förklarar hur begrepp och händelser hänger ihop på ett tydligt sätt. Visar en tydlig skillnad mellan vetenskaplig fakta och egna ståndpunkter, åsikter och funderingar.

Skriftliga testet

Lägre nivå
-->
-->
-->
Hägre nivå
Testfråga 1 - Fakta och begrepp
Hur du använder biologins fakta och begrepp för att beskriva och förklara vikten av en hälsosam livsstil.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva vikten av en hälsosam livsstil eller du beskriverendast utifrån "ditt eget" arbetsområde.
Du har baskunskaper kring vad som är en hälsosam livsstil och hur det påverkar vår kropp. Du beskriver detta utifrån två arbetsområden på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper kring vad som är en hälsosam livsstil och hur det påverkar vår kropp. Du beskriver detta utifrån tre till fyra arbetsområden på ett utvecklat sätt. Du gör tydliga kopplingar mellan de olika områdena samt beskriver sambanden på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper kring vad som är en hälsosam livsstil och hur det påverkar vår kropp. Du beskriver detta utifrån alla fyra arbetsområden på ett välutvecklat sätt. Du gör tydliga kopplingar mellan de olika områdena samt beskriver sambanden på ett välutvecklat sätt.
Testfråga 2 - Argumentatin
Hur du använder dig av dina nya kunskaper i biologi i din argumentation.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper för att argumentera.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt i din argumentation. Du kan se både för- och nackdelar.
Du kan använda dina kunskaper på ett utvecklat sätt i din argumentation. Du har bra motiveringar till dina argument.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt i din argumentation. Du har väldigt bra motiveringar till dina argument.
Testfråga 3 - Biologins och kemins upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva inom denna frågeställning.
Du kan ge exempel och beskriva inom denna frågeställning.
Du kan ge exempel och förklara inom denna frågeställning.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser inom denna frågeställning.

En viktig aspekter att tänka på för lyckat samarbete (ej betygsgrundande vid detta tillfälle)

Lägre nivå
-->
-->
-->
Hägre nivå
Ansvarstagande och förmåga att samarbeta
Du har svårt att visa på ansvar för ditt eget lärande och för det gemensamma arbetet. Du lyssnar inte in kamraternas tankar och idéer.
Du tar visst ansvar för ditt eget lärande och för det gemensamma arbetet. Du lyssnar till viss del in kamraternas tankar och idéer, men utför ändå arbetet enligt din egen planering.
Du tar ansvar för ditt eget lärande och för det gemensamma arbetet. Du lyssnar in alla kamraternas tankar och idéer och använder dessa för att hitta ett arbetssätt som passar gruppen.
Du tar stort ansvar för ditt eget och gruppens lärande samt för det gemensamma arbetet. Du lyssnar aktivt in alla kamraternas tankar och idéer och använder dessa för att hitta ett effektivt arbetssätt där alla i gruppen får möjlighet att bidra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: