Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text Åk 9

Skapad 2019-01-18 11:39 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Skriva genretext; sakprosa (utredande text) Matrisen utvärderar den skriftliga förmågan att anpassa text till läsare och syfte i form av en utredande text.

 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9   Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9   Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • SvA  E 9   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  C 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • SvA  C 9   Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  A 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • SvA  A 9   Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
På väg
- >
- >
- >
Innehåll:
Anpassad till texttyp
På väg
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Du skriver objektivt.
Texten är anpassad till ämnet. Du skriver objektivt och använder till viss del ett sakligt/formellt språk.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Du skriver objektivt och använder genomgående ett sakligt/formellt språk.
Struktur, citat, källhänvisningar
På väg
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Texten innehåller inledning, avhandling och avslutning. Texten beskriver någon eller några orsaker till problemet. I texten görs försök att underbygga påståenden och hänvisa till källor
Strukturen är tydlig och har ett relativt tydligt fokus på ämnet. Texten innehåller inledning, avhandling och avslutning. Texten beskriver flera orsaker till problemet samt ger något förslag på lösning. I texten underbyggs flera av påståendena och hänvisningar till källor görs på ett mestadels korrekt sätt
Texten är tydlig, fokuserad och saklig. Texten innehåller inledning, avhandling och avslutning. Texten beskriver nyanserat orsaker till problemet samt ger förslag på lösningar. I texten underbyggs påståendena och hänvisningar till källor görs på ett korrekt sätt
Språk:
Ordval, variation
På väg
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
På väg
Meningsbyggnaden är enkel. Texten innehåller talspråkliga ord. Det förekommer stavfel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten innehåller enstaka talspråkliga ord. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
På väg
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller ett korrekt och variationsrikt bruk av skiljetecken och andra skrivtecken. Styckeindelningen är genomtänkt.
Sammantagen bedömning
På väg
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: