Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5

Skapad 2019-01-18 13:19 i Sandvalla skola Hudiksvall
Matris för bedömning av argumenterande text
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris argumenterande text

På väg mot godtagbar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Rubrik saknas
Rubrik finns men den hänger inte ihop med inne- hållet i texten.
Rubrik finns och går att koppla till innehållet i texten.
Rubrik finns och talar om vad författaren har för åsikt.
Bakgrund
Det saknas en bakgrund till varför författaren skrivit texten.
Det finns en enkel bakgrund. (Endast några ord)
Det finns en bakgrund till varför författaren skrivit texten.
Det finns en tydlig bakgrund som gör att läsaren förstår problemet.
Åsikt
Det saknas en tydlig åsikt.
Det finns en åsikt i texten.
Det finns en tydlig åsikt i texten.
Argument
Det finns ett argument i texten.
Det finns enkla argument i texten som stödjer åsikten.
Det finns underbyggda argument i texten som stödjer åsikten.
Det finns flera väl underbyggda argument som stödjer åsikten.
Språkliga knep
Det finns inga språkliga knep i texten.
Det finns något språkligt knep i texten.
Det finns ett språkligt knep i som gör texten mer övertygande.
Det finns flera språkliga knep som gör texten mer övertygande.
Ord och begrepp
Texten innehåller få ord och många ord används flera gånger.
Texten innehåller ganska många ord och orden passar bra till texten.
Texten innehåller många ord som tydligt hör ihop med texten.
Texten innehåller många ord som tydligt hör ihop med texten och gör texten mer övertygande.
Avslut
Det finns inget tydligt avslut i texten.
Det finns ett enkelt avslut i texten . (t ex SLUT)
Det finns ett avslut där författaren upprepar sin åsikt .
Det finns ett avslut med en sammanfattning och en uppmaning.
Skrivregler
Det finns inga punkter i texten .
Det finns några punkter i texten.
Det finns flera punkter och stora bokstäver på rätt plats.
Det är punkt och stor bokstav på alla ställen som det ska vara det.
Styckeindelning
Det finns ingen styckeindelning.
Det finns styckeindelning på något ställe i texten.
Det finns flera stycke- indelningar på rätt plats.
Det är stycke- indelningar på alla ställen där det ska vara styckeindelning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: