Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva saga

Skapad 2019-01-23 08:07 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Sagan innehöll några sagoingredienser, t.ex. obestämd plats/tid, goda/onda karaktärer, magiska tal, lyckligt slut m.m
Sagan innehöll flera sagoingredienser, t.ex. obestämd plats/tid, goda/onda karaktärer, magiska tal, lyckligt slut m.m.
Sagan innehöll flera, passande sago-ingredienser, t.ex. obestämd plats/tid, goda/onda karaktärer, magiska tal, lyckligt slut m.m.
Innehåll
Sagan följde sagokurvan till viss del
Sagan följde sagokurvan relativt väl
Sagan följde sagokurvan
Innehåll
Sagan innehöll enkla gestaltande beskrivningar. Något sinnesintryck och få detaljer användes.
Sagan innehöll utvecklade gestaltande beskrivningar. Några sinnesintryck och flera detaljer användes.
Sagan innehöll välutvecklade gestaltande beskrivningar. Flera sinnesintryck och många detaljer användes. 
Styckeindelning
Texten saknade styckeindelning
Texten var indelad i stycken
Texten var indelad i stycken på ett korrekt sätt
Språk och stil
Sagan innehöll tempus- växlingar
Sagan var skriven i ett lämpligt tempus, t.ex. preteritum.
Sagan var skriven i ett lämpligt tempus, t.ex. preteritum.
Språk och stil
Ordvalet var enkelt, men passade sagan.
Ordvalet var varierat och passade sagan bra. 
Ordvalet var varierat, och träffsäkert. 
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerade ganska bra, t.ex. meningarna var uppbyggda med enkla huvudsatser. 
Meningsbyggnaden var varierad och fungerade bra. Ordföljden var mestadels korrekt.
Meningsbyggnaden var mycket bra och varierades med långa och korta meningar. Ordföljden var korrekt.
Språk och stil
Skrivregler fungerade ganska bra, t.ex. stavning och skiljetecken. Det fanns några felstavade ord, men läsaren förstod texten. 
Skrivregler fungerade bra, t.ex. stavning och skiljetecken. Det fanns få felstavade ord.
Skrivregler fungerade mycket bra, vilket gjorde texten lättläst och lätt att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: