Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Muntlig framställning Eng

Skapad 2019-01-23 09:13 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehåll Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text. Röd tråd saknas. Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig.
Begripliga men enkla meningar. Röd tråd finns delvis. Det saknas flyt och du talar med många avbrott.
Talar med sammanhang och flyt. Röd tråd finns.
Talar med sammanhang, ledigt och personligt. En tydlig röd tråd finns. Fylligt och välbeskrivet innehåll.
Uttal Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt. Uttalet ligger långt ifrån engelskans intonation/accent.
Uttalet är begripligt. Uttalet närmar sig engelskans intonation/accent. Delvis svensk intonation.
Uttalet är klart och tydligt. Bra intonation/accent.
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för engelsk intonation/accent.
Ordförråd
Ordförrådet har brister. Har svårt för att formulera sig. Använder svenska ord.
Ordförrådet är enkelt. Kan använda enkla fraser.
Ordförrådet är någorlunda varierat. Ordförrådet är anpassat till ämnet.
Ordförrådet är utvecklat och varierat .Ordförrådet är väl anpassat till ämnet.
Språkriktighet
Grammatik Meningsbyggnad
Förstörande fel som leder till att man missförstår. Det förekommer svenska ord. Behärskar ej tempus.
En del fel som är störande, dock inte förstörande. Behärskar tempus till viss del.
Relativt god grammatisk korrekthet. Få fel. Behärskar tempus till stor del.
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel. Behärskar tempus väl.
Strategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt Röststyrka
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder flera strategier
Använder flera strategier och dessa samspelar väl så att kommunikationen blir tydlig och intressant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: