Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk: Perspektiv på undervisningen Vt-19

Skapad 2019-01-25 12:59 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Under vt 2019 arbetar vi med hållbar utveckling inom undervisningen i Hkk.

Hälsa och livsstil

Undervisningen undersöker på olika sätt, genom olika medier och i olika arbetsformer, hur den moderna livsstilen kan påverka förutsättningarna för mänskligt liv. Eleven ges möjlighet att genom teoretiska utgångspunkter växa i sin kunskap kring den hållbara livsstilen. Vt-19 innehåller bl.a.ett arbete med "mellanmålet", miljömärkningar, praktiskt prov efter inlämnat recept samt tillhörande teoretisk uppgift kring budget.Terminens senare del innehåller vidare kunskaper kring livet som yngre vuxen individ inför den kommande gymnasietiden med olika hemuppgifter och redovisningar i mindre grupp.
E
Ditt arbetet motsvarar betygsnivå E.
C
Ditt arbete motsvarar betygsnivå C.
A
Ditt arbete motsvarar betygsnivå A.
Kunskaper i allmänhet i Hkk
Du visar dina kunskaper och deltar till viss del i undervisningen. Dina kunskaper visar du i undervisningens praktiska aktiviteter. Du gör i huvudsak enkla val när du söker kunskap för att utföra dina arbetsuppgifter. Dina teoretiska ämneskunskaper är i huvudsak enkla och begränsade. Du använder i huvudsak enkla straterier i ditt arbete.
Du söker och finner kunskaper på några olika sätt. Du deltar aktivt i såväl praktiska som teoretiska arbetsuppgifter. Du tar dig an utmaningar genom att bl.a. använda en del av dina tidigare erfarenheter och kunskaper av ämnet. Du tar egna intiativ för att lösa en del uppkomna problem. Du arbetar relativt målmedvetet såväl ensam som i grupp.
Du söker och finner kunskap på många och olika sätt, oavsett sammanhang. Du klarar av att arbeta såväl ensam som i mindre grupp. Du är mycket aktiv i undervisningens alla delar och moment. Du tar dig an utmaningar genom att bl.a. använda flera olika former av erfarenheter och kunskaper av ämnet. Du visar dina kunskaper i såväl teoretiska som praktiska arbetsuppgifter. Du arbetar målmedvetet, aktivt, lösningsfokucerat. På så sätt för du ditt eget och gruppens arbete framåt när sammanhanget medger detta.
Mat och hälsa (livsmedel och recept)
Du gör till i huvudsak enkla val av livsmedel, recept samt använder till viss del relevanta redskap i det praktiska arbetet i köket. Du klarar i huvudsak av att planera och hantera undervisningens olika arbetsmoment. Du provar enkla livsmedel samt kombinationer av måltider som du redan känner till.
Du gör relativtivt väl underbyggda val av livsmedel, recept samt använder ofta men inte alltid lämpliga redskap i det praktiska arbetet i köket. Du klarar relativtivt väl att planera och hantera undervisningens olika moment. Du provar på olika kombinationer av livsmedel (måltider) i undervisningens praktiska arbetsmoment. Du provar även det du inte själv har tillagat Du deltar aktivt i det egna såväl som den mindre arbetsgruppens arbete. Du söker efter lösningar på uppkomna problem oavsett varför dessa uppstår.
Du gör aktiva och väl underbyggda val oavsett situation. Du gör detta av livsmedel, recept och klarar av att skapa smidiga, fungerande och enkla lösningar i ditt arbete. Du väljer och använder redskap, livsmedel och recept på ett optimalt sätt. På ett enkelt sätt kan du förmedla dig av dina erfarenheter och kunskaper oavsett vem du arbeatar med. Du är flexibel och gör ditt bästa för att lösa uppkomna situationer.

Hållbara val

Vt-19 utgör en sammanhållen enhet med det övergripande temat "hållbar utveckling" där undervisningen på olika sätt försöker illustrera för eleven en cirkulär tanke kring jordens resurser och vår användning av dessa. FN:n 17 globala mål utgör en central roll i undervisningen där eleven förväntas ta eget ansvar för kunskapsinhämtningen. Vi kommer även att arbeta med val av olika slag samt träna på olika sätt för hur individen kan motivera och resonera kring effekterna av sina val.
E
Ditt arbetet motsvarar betygsnivå E.
C
Ditt arbete motsvarar betygsnivå C.
A
Ditt arbete motsvarar betygsnivå A.
Val
Du göri huvudsak enkla val när du söker kunskap. Du ger i huvudsak enkla exempel på hållbara val från vardagen. Du utgår i huvudsak från det du redan känner till.
Du gör relativt aktiva val när du söker kunskap. Du prövar nya vägar att lära dig nytt. Du ger relativt tydligt egna exempel på hållbara val från vardagen. Du vidgar dina vyer genom att prova nytt. Du utgår från mer än din egen vardag och det du redan känner till.
Du gör tydliga och aktiva val när du söker kunskap. Du prövar oftast nya vägar för att nå fördjupad kunskap. Du ger tydligt egna exempel på hållbara val från vardagen. Du vidgar dina och andras vyer genom att prova nytt.
Val av livsmedel
Du provar enkla livsmedel samt kombinationer av måltider som du redan känner till.
Du gör relativt genomtänkta val när du söker kunskap. Detta gör du såväl ensam som i mindre arbetsgrupper.
Du gör i huvudsak enkla val när du söker kunskap. Detta gör du såväl ensam som i mindre arbetsgrupper.

Delagande i undervisningen

E
Ditt arbetet motsvarar betygsnivå E.
C
Ditt arbete motsvarar betygsnivå C.
A
Ditt arbete motsvarar betygsnivå A.
Teoretiska arbetsmoment
Du deltar till viss del i undervisningens arbetsområden av teoretisk karaktär (t.ex. näringslära, hållbar utveckling, ekonomi).
Du deltar aktivt i undervisningens arbetsområden av teoretisk karaktär (t.ex. näringslära, hållbar utveckling, ekonomi).
Du deltar mycket självständigt och aktivt i undervisningens olika arbetsområden av teoretisk karaktär (t.ex. näringslära, hållbar utveckling, ekonomi).
Praktiska arbetsmoment
Du arbetar till viss del i arbetsprocessen (planera, hantera och värdera).
Du deltar aktivt i alla delar av arbetsprocessen (planera, hantera och värdera).
Du deltar mycket självständigt och aktivt i undervisningens olka arbetsområden av praktisk karaktär (t.ex. att läsa och tolka recept, använda val av redskap,hantering av livsmedel)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: