Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formativ matris C-kurs

Skapad 2019-01-28 14:51 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Formativ matris för C-kurs på Vuxnas lärande i Karlskoga. En ny matris är under utveckling.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Läsförståelse

Du ska kunna läsa, förstå och använda enkla och avancerade texter om vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Generell textförståelse
Du kan läsa och förstå det viktigaste i olika texter.
Du kan läsa och förstå det viktigaste i olika texter samt sammanfatta med hjälp av ord från texten.
Du kan läsa och förstå det viktigaste i olika texter samt sammafatta med egna ord.
Du kan läsa korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.
Faktatexter
Du kan söka information i faktatexter, tabeller och diagram.
Du kan söka information i enkla faktatexter, tabeller och diagram och diskutera informationen.
Du kan hämta specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och föra enkla resonemang om informationen.
Instruktioner
Du ska kunna läsa och förstå tydliga instruktioner.
Du ska kunna visa att du förstår tydliga instruktioner genom att följa dem.
Du visar din förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Lässtrategi
Du väljer för det mesta passande strategier för din läsning.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Muntlig interaktion

Du ska kunna kommunicera i både formella och informella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Deltagande och argumentation
Du deltar i diskussioner och samtal om ämnen som du känner till
Du deltar i diskussioner och samtal genom att säga vad du tycker och lyssna på de andra.
Du deltar i diskussioner och samtal genom att berätta vad du tycker och varför samt ställa passande frågor.
Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Strategi
Du använder olika strategier i samtal och diskussioner för att föra samtalet framåt.
Du väljer och använder för det mesta passande strategier i samtal och diskussioner för att föra samtalet framåt.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.

Muntlig produktion

Du ska kunna kommunicera i både formella och informella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Berätta och beskriva
Du berättar om och beskriver olika saker och händelser på ett enkelt sätt.
Du berättar om och beskriver olika saker och händelser samt framför dina egna åsikter.
Du berättar om och beskriver dina egna erfarenheter och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner.
Meningsbyggnad
Du talar korta sammanhängande meningar.
Du talar sammanhängande meningar med visst flyt.
Du talar längre sammanhängande meningar med ett visst flyt. Du varierar språket, både ordval och meningsbyggnad.
Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.
Strategi
Du använder olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Du väljer och använder för det mesta passande strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Skriva

Du kan skriva enkla texter för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Texttyper (genre)
Du kan skriva sammanhängande och begripliga texter om bekanta ämnen.
Du kan, med viss säkerhet, skriva olika typer av texter om bekanta ämnen. Texterna är sammanhängande och begripliga.
Du kan skriva olika typer av texter om bekanta ämnen. Texterna är sammanhängande, begripliga och anpassade till mottagaren.
Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade och andra formella texter om bekanta ämnen
Textstruktur, ordval och meningsbyggnad
Ibland har du en väl fungerande struktur i din text. Du varierar ord-och meningsbyggnad.
Du har ofta en väl fungerande struktur i din text. Du varierar ord-och meningsbyggnad.
Du har en väl fungerande struktur i din text. Du varierar ord-och meningsbyggnad.
Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Strategier
Du väljer för det mesta passande strategier för skrivandet.
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.

Höra

Du kan förstå tydligt tal i informella och formella situationer i vardagen, samhället och arbetslivet.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Skolverkets kunskapskrav för betyg E
Generell hörförståelse
Du kan lyssna och förstå det viktigaste i olika sammanhang.
Du kan lyssna och förstå det viktigaste i olika sammanhang. Du kan sammanfatta det viktigaste med hjälp av stödord.
Du kan lyssna och förstå det viktigaste i olika sammanhang. Du kan sammanfatta det viktigaste med egna ord.
Eleven visar sin förståelse för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.
Instruktioner
Du lyssnar och förstår enkla instruktioner med hjälp av stöd.
Du lyssnar och förstår enkla och tydliga instruktioner.
Du visar att du förstår enkla och tydliga instruktioner genom att följa dem.
Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: