Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tankar mellan sött och salt

Skapad 2019-01-30 09:55 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för arbetsområdet "Tankar mellan sött och salt".
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Läsförståelse
Läsförståelse visades på en enkel nivå. Svaren var enkla och kortfattade, vilket visade att du förstod texten i stora drag.
Läsförståelse visades på en utvecklad nivå. Svaren var utvecklade med några detaljer och exempel från boken, vilket visade att du förstod texten.
Läsförståelse visades på en välutvecklad nivå. Svaren var utvecklade med flera detaljer och flera exempel från boken, vilket visade att du förstod väl.
Samtala och diskutera i grupp
I gruppsamtalen framfördes några åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
I gruppsamtalen framfördes flera åsikter med underbyggda argument. T.ex. utvecklade du varför du tyckte som du gjorde, ställde frågor och visade engagemang i diskussionen.
I gruppsamtalen framfördes flera åsikter med väl underbyggda argument. T.ex. utvecklade du varför du tyckte som du gjorde, ställde frågor, visade engagemang, samt breddade/fördjupade diskussionen.
Sammanfatta text
Sammanfattningen var kortfattad och sammanhängande. Du visade att du förstod texten i stora drag.
Sammanfattningen var sammanhängande och några viktiga delar från texten återberättades.
Sammanfattningen var sammanhängande, tydlig och flera viktiga delar från texten återberättades.
Resonera om textens budskap
Det fanns en tolkning av texten.
Det fanns minst en tolkning av texten, samt resonemang som förklarade hur du tolkat texten.
Det fanns flera tolkningar av texten. Tolkningarna underbyggdes med hjälp av exempel från texten samt resonemang som förklarade hur du tolkat texten.
Koppla boken till dig själv och till samhället
Det fanns någon koppling mellan texten och dig själv, andra texter och/eller samhället vi lever i.
Det fanns kopplingar mellan texten och dig själv, andra texter och/eller samhället vi lever i. Kopplingarna underbyggdes med resonemang.
Det fanns kopplingar mellan texten och dig själv, andra texter och/eller samhället vi lever i. Kopplingarna underbyggdes med tydliga resonemang och exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: