Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt i grupp åk 8

Skapad 2019-01-31 13:41 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8
E
D
C
B
A
Läsflyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Du kan med gott flyt läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Du kan med mycket gott flyt läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Läsförståelse
Sammanfattning. Beskrivning av handling, huvudpersoner osv. När, var, hur, varför, motivering.
Du har grundläggande läsförståelse. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet med en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du har god läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet med en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du har mycket god läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet med en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolkning
Budskap. När och var utspelar den sig? Hur vet du det?
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan raderna i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Analys
Koppling mellan författaren och texten. Omdöme. Språkanalys. Jämförelser tex likheter och skillnader.
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Muntligt
Vara intresserad av det andra säger, hålla sig till ämnet, bidra till samtal och diskussioner.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: