Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för Mini-GA "Mat om 100 år"

Skapad 2019-01-31 14:56 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola

Mini GA Mat om 100 år

E
C
A
Begrepp, modeller och teorier inom Miljö och hållbar utveckling
Redogör översiktligt för begrepp modeller och teorier och använder dessa med viss säkerhet för att svara på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Redogör utförligt för begrepp modeller och teorier och använder dessa med viss säkerhet för att svara på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Redogör utförligt och nyanserat för begrepp modeller och teorier och använder dessa med säkerhet för att svara på frågor samt för att beskriva och generalisera biologiska samband.
Söka svar på ämnesrelaterade frågor
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Struktur, formalia och rapportskrivning: Förmågan att planera, genomföra och redovisa studien, samt förmågan att hantera material.
Du planerar och genomför i samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du dina källor på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Du planerar och genomför efter samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du dina källor på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang
Du planerar och genomför efter samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du dina källor på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med nyanserade omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår du också förändringar
Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle
Du diskuterar översiktligt frågor kring biologins betydelse för individ och samhälle. Du för fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenserna av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt frågor kring biologins betydelse för individ och samhälle. Du för fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenserna av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor kring biologins betydelse för individ och samhälle. Du för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenserna flera tänkbara ställningstagande.
Kommunikation och granska information
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: