Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4-6

Skapad 2019-01-31 15:13 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 4 – 5 Svenska

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
INNEHÅLL
...kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll
  • Sv  E 6
Skriver så att andra kan förstå min instruktion. Jag har med de flesta stegen. Min text innehåller minst ett tips/råd till läsaren. Begripligt
Skriver så att andra tydligt kan förstå min instruktion. Jag har med alla viktiga steg i instruktionen. Min text innehåller minst ett tips/förklaring som hjälper läsaren. Relativt tydligt
Skriver så klart och tydligt att instruktionen är mycket lätt att följa. Jag har med alla steg i rätt ordning. Stegen framgår tydligt. Min text innehåller flera tips/förklaringar som hjälper läsaren. Tydligt
STRUKTUR
... kan skriva olika slags texter med ... fungerande struktur
  • Sv  E 6
Har skrivit en text med: - en rubrik som hör ihop med ämnet - lista - arbetsgång I huvudsak fungerande
Har skrivit en text med: - en tydlig rubrik som berättar om målet med instruktionen. - en bakgrund - en lista i punktform - en kronologisk arbetsgång Relativt väl fungerande
Har skrivit en text med: - en tydlig rubrik som berättar om målet med instruktionen. - en bakgrund - en lista i punktform - en kronologisk arbetsgång Väl fungerande
SPRÅK
Kan skriva olika slags texter med språklig variation
  • Sv  E 6
Försöker använda uppmaningar i min text (minst två ställen). Jag använder några sambandsord för tid ( t.ex. först, därefter, sedan, när). Viss
Flera av meningarna i instruktionen inleds med uppmaningar (imperativ). Jag använder några OLIKA sambandsord för tid (t.ex. först, därefter, sedan, när, till exempel, medan, under tiden, slutligen). Förhållandevis god
Mina meningar i instruktionen (arbetsgången) inleds med uppmaningar. Jag använder många OLIKA sambandsord för tid (t.ex. först, därefter, sedan, när, till exempel, medan, under tiden, slutligen). God
SKRIVREGLER
...använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
  • Sv  E 6
Sätter oftast ut punkt, utropstecken, frågetecken och stor bokstav på rätt sätt. Jag stavar oftast rätt. Mina stavfel stör inte förståelsen. Viss säkerhet
Sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav. ...och oftast kommatecken på rätt sätt. Jag stavar oftast rätt. Mina stavfel stör inte förståelsen. Relativt god säkerhet
Sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav. ...och kommatecken på rätt sätt. Mina stavfel är ytterst få. God säkerhet
BILD
...förstärker och levandegör min texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett
  • Sv  E 6
Har ritat en bild som hör ihop med instruktionen. I huvudsak fungerande sätt
Har ritat flera bilder till textens arbetsgång som förtydligar instruktionerna. Ändamålsenligt sätt
Har ritat flera bilder till textens arbetsgång som förtydligar instruktionerna. Ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: