👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 1-6 (grundsär)

Skapad 2019-02-02 09:34 i Garnvindeskolan Ale
Kunskapskrav i teknik för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Teknik

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Området ej påbörjat
Insats krävs
På väg att uppvisa grund-läggande kunskaper
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Föremål
Du kan **bidra** till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Du kan föra **enkla** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Naturen
Du ger också **något** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Du ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Du ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Undersöka & beskriva
Dessutom **medverkar** du i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver du på ett **delvis fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **enkla**resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver du på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för **välutvecklade**resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Vardagligt problem
Du kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Du kan utforma **enkla** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Du kan utforma **välutvecklade** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Konstruktionsarbeten
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** du i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför du enkla konstruktionsarbeten på ett **delvis fungerande** sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför du enkla konstruktionsarbeten på ett **väl fungerande** sätt.
Materialens egenskaper
Du **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Du för också **enkla**resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Du för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Dokumentationer
Du **bidrar ** till dokumentationer av arbetet.
Du gör **enkla** dokumentationer av arbetet.
Du gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet.
Redskap & teknisk utrustning
Du **medverkar** i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **delvis ändamålsenligt**sätt.
Du använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt sätt**.
Tekniska lösningar
Du kan **bidra** till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra **enkla** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.