Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass 2020-2021, Östra skolan Trelleborg

Skapad 2019-02-04 15:26 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Matris i matematik förskoleklassen, Östra skolan i Trelleborg
Grundskola F Matematik

Matris Matematik

Sortering, klassificering och parbildning
Sorterar efter givet kriterium tex. färg, form, storlek tjocklek mfl
Sorterar fritt men håller kvar samma kriterium i alla uppdelningarna
Uppskattar vilken hög som har flest/ färst el. lika många föremål.
Parbildar efter ett gemensamt kriterium. Tex. båda har hörn
Urskiljer ett föremål från en större mängd utifrån givna kriterier.
Mönster
Avläser prickigt, rutigt och randigt.
Upprepar ett givet färgmönster praktiskt och med ord. (blå, röd, vit)
Avläser mönsterdelen av mönstret.
Avläser och fortsätter upprepningen av en kompis mönster.
Avbildar mönstret från praktiskt till ett papper.
Geometri
Beskriver skillnader och likheter mellan våra former och vet vad de heter.
Visar var ett hörn är på formerna.
Visar var sidan är på formerna
Avbildar några av våra vanligaste former.
Vet namnet på några av våra 3 D kroppar ex. klot, kub mfl.
Mätning
Längd: jobbat med mätandets princip..
Vikt: reflekterat över begreppet, väger lika mycket..
Volym: undersökt begreppen volym och rymmer.
Area: undersöker vilket föremål som tar störst plats.
Tid: är den alltid konstant? Hur länge är 1 min.
Antalsuppfattning
Parbildar antalet prickar på tärningen med rätt tal i talramsan.
Avläser tärningsprickarna utan att räkna dem
Avläser antalet föremål och kopplar till rätt siffersymbol.
Staketräknar llll
Tal och räkning
Räknar talraden framlänges 1-10
Räknar talraden baklänges 10-1
Börjar talraden på vilket tal som mellan 1-9
Talens grannar på talen mellan 1-10 addera och subtrahera med ett
Udda och jämna tal mellan 1-10
Klurigheter i matematik
Hittar matematiken utanför samlingen.
Provar och försöker.
Är delaktig i matematiska diskussioner.
Förklarar för en pedagog.
Förklarar för en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: