Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP C2, Skriva instruerande text

Skapad 2019-02-05 15:52 i Esperedskolan Halmstad
Nationella prov instruerande text, våren 2019
Grundskola 6 Svenska
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll: * texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar
Relativt tydligt innehåll: *texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar
Tydligt innehåll: * texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: * texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande stegvis struktur * texten hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande struktur: * texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande stegvis struktur * texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande struktur: * texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande stegvis struktur * texten hålls samman på ett väl fungerande sätt
Språk
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningar Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydliga uppmaningar Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat * texten riktar sig till läsaren genom tydliga uppmaningar Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: