Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Fk

Skapad 2019-02-05 18:41 i Frötuna skola Norrtälje
Undervisningen i förskoleklass syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Under läsåret i förskoleklass arbetar vi med ett språkutvecklande arbete på många olika sätt, bland annat enligt Bornholmsmodellen och Lyckostjärnan.
Grundskola F Svenska

Rubrik: Fonologisk medvetenhet

Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Rim
Vet vad rim är och kan rimma
Samma begynelseljud
Hur många ljud hör du?
Vilket ord är längst?
Fenomen
Representera fonem med bokstäver

Rubrik: Alfabetet

Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Bokstäver
Visar intresse för bokstäver
Versaler
Vet vad versalerna heter (kan fler än 16 bokstäver)
Gemener
Vet vad gemener heter (kan fler än 16 bokstäver)
Bostavsljud
Vet hur bokstäverna låter
Rabblar alfabetet

Rubrik: Skriver

Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Kan skriva sitt eget namn
Skrivriktning
Har skrivriktningen klar för sig
Kommunicera ord/bild
Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler
  • Gr lgr11  -
Ordbilder
Kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Rubrik: Berättar och beskriver

Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Berätta sammanhängande
Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om
Beskriva
Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Visar intresse
Visar intresse för vad andra säger
Enkel instruktion
kan förstå en enkel instruktion
Lyssna aktivt
Kan lyssna aktivt och ställa relevanta frågor
  • Gr lgr11  -

Rubrik: Lyssna och samtala

Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Högläsning
Visar intresse för högläsning
  • Gr lgr11  -
Delta i samtal
Kan delta i samtal om text och bild
  • Gr lgr11  -
Återberätta
Kan återberätta en händelse eller berättelse (kan återge ett händelseförlopp)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: