Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 7-9

Skapad 2019-02-11 15:25 i Vårbyskolan Huddinge
Krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Krönika

Skriva

På väg mot E
E
C
A
Innehåll, struktur och anpassning
Dina tankegångar framgår
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt t ex genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt t ex genom att du resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt t ex genom att du resonerar utifrån träffande exempel som är både personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Din krönika är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din krönika är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Din krönika är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Strukturen i din krönika fungerar relativt väl med fungerande rubrik, inledning, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats.
Strukturen i din krönika fungerar väl med lockande rubrik, effektiv inledning, resonemang och avslutning.
Din text är styckeindelad.
Din text är konsekvent styckeindelad.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika t ex med bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språkliga strategier
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: