Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden (Andra världskriget med fokus på förintelsen / gulag)

Skapad 2019-02-12 09:27 i Maserskolan Borlänge
Bedömningsmatris till skrivuppgifterna A: Hitlers väg till makten, Nazistpartiet, förintelsen B: (uppgift A samt...) Stalins väg till makten, Kommunistpartiet, Gulag
Grundskola 7 – 9 Historia
-
E
C
A
Förmåga att sammanfatta - förklara
Beskriva, redogöra, sammanfatta, berätta om förintelsen och andra folkmord.
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt. Majoriteten av texten är avskriven från boken. Helhetsförståelsen framgår inte tydligt.
Ett försök till att sammanställa fakta till en sammanfattning. Avskrifter eller omformuleringar vid svårare begrepp används, men även egna formuleringar.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget beskrivs i stora drag. Texten avspeglar elevens egen förståelse
Sammanfattningen ger uttryck för en stor helhetsförståelse där sammanhanget tydligt framgår. Allt väsentligt för sammanhanget är medtaget. Texten och dess struktur avspeglar elevens egen förståelse.
Använda begrepp
Underlag för bedömning är för litet eller saknas. Skriver ofta av begreppen. Förståelsen för begreppens innebörd framgår inte.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia. Begreppen används så att förståelsen för deras innebörd framgår på ett ganska tydligt sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia. Begreppen används så att förståelsen för deras innebörd framgår på ett tydligt sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia. Begreppen används så att förståelsen för deras innebörd framgår på ett mycket tydligt sätt.
Analys
Underbyggda slutsatser, argument, resonemang
Underlag för bedömning är för litet eller saknas. Texten innehåller inga / för få egna slutsatser.
Texten innehåller enkla och till viss del underbyggda slutsatser / resonemang om händelserna under mellankrigstiden, samt om förintelsen och andra folkmord.
Texten innehåller utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser / resonemang om händelserna under mellankrigstiden, samt om förintelsen och andra folkmord.
Texten innehåller välutvecklade och väl underbyggda slutsatser / resonemang om händelserna under mellankrigstiden, samt om förintelsen och andra folkmord. .
Historiska källor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas. Behöver hjälp med att använda / tolka källorna.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor under mellankrigstiden, samt under förintelsen och Gulag.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor under mellankrigstiden, samt under förintelsen och Gulag.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor under mellankrigstiden, samt under förintelsen och Gulag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: