Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för berättande text, Domarringen

Skapad 2019-02-12 16:04 i Domarringens skola Uppsala
Bedömningsmatris för berättande text.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Begripligt innehåll med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Räknar upp händelser.
Relativt tydligt innehåll med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Uppbyggnaden går att följa.
Relativt väl fungerande struktur. Uppbyggnaden är tydlig. Enkla sambandsord, t.ex. och, men finns. Ansatser till styckeindelning finns.
Väl fungerande struktur. Uppbyggnaden lyfter texten. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
Språk
Ordvalet uppvisar en viss variation. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden. Tempusbruket stör inte förståelsen
Ordvalet är förhållandevis varierat. Meningsbyggnaden är i relativt väl fungerande. Tempusbruket är på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden fungerar väl. Tempusbruket fungerar väl.
Skrivregler
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel finns men det stör inte förståelsen.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: